22 814 26 09 info@georoad20.org

Konferencja
Geosyntetyki w budowie dróg

Zapraszamy na konferencję
Warszawa, 7 września 2022 r.

Informacje
dla autorów

Rejestracja
– zapisz się już dziś

Zaproszenie

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza na konferencję Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20. Konferencja będzie towarzyszyła 7th European Geosynthetic Conference i odbędzie się w dniu 7 września 2022 roku w Warszawie.

W Polsce realizowany jest szeroki program budowy i przebudowy sieci drogowej. Inwestorzy, projektanci i wykonawcy dróg stają w związku z tym przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wykonywanie robót drogowych na terenach o słabych warunkach gruntowo-wodnych. Często wykorzystywane są w takiej sytuacji różnorodne geosyntetyki. Chcemy wspólnie zastanowić się jak to robić najlepiej, a także przedstawić doświadczenia z tego zakresu. Zależy nam na podzieleniu się swoją wiedzą i pokazaniu aspektów naukowo-technicznych zastosowania geosyntetyków w budowie dróg.

Program konferencji będzie ukierunkowany na problemy związane z następującymi zagadnieniami:

  1. Posadowienie nasypów drogowych w trudnych warunkach gruntowo wodnych
  2. Odwodnienie konstrukcji drogowych, budowli ziemnych i podłoża
  3. Zagadnienia stateczności drogowych budowli ziemnych
  4. Drogi na terenach szkód górniczych
  5. Stabilizacja i wzmocnienie warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego
  6. Konstrukcje oporowe w dojazdach i obiektach inżynierskich
  7. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych
  8. Antyerozyjne zastosowania geosyntetyków na skarpach

Wiemy, że konferencja nie wyczerpie tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Do zobaczenia na GeoRoad20

Patroni Medialni