22 814 26 09 info@georoad20.org
Abstrakty

Zgłoszenie abstraktów zostało zamknięte

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy złożyli swoje prace.

Ważne daty

3 czerwca 2019Otwarcie składania abstraktów
31 października 2019Końcowy termin składania abstraktów
29 listopada 2019Informacja o wstępnym przyjęciu abstraktów
3 grudnia 2019Otwarcie składania pełnych artykułów
31 marca 2020Końcowy termin składania pełnych artykułów
30 kwietnia 2020Informacja o przyjęciu artykułów; przekazanie uwag recenzentów
22 maja 2021Końcowy termin przesłania artykułów po poprawkach
20 lipca 2021Końcowy termin rejestracji i opłaty co najmniej jednego z autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji

22 września 2021
Konferencja GeoRoad20

Jak zgłosić abstrakt

 • Uzupełnij formularz pre-rejestracji w celu otrzymania numeru RegID, który będzie wymagany do formularza zgłoszenia abstraktów (możesz pominąć ten krok, jeśli posiadasz już RegID lub składasz kolejny abstrakt).
 • Następnie uzupełnij formularz zgłoszenia abstraktów.
 • Autor może złożyć maksymalnie dwa abstrakty.
 • Wszystkie abstrakty muszą zostać przesłane online przez formularz zgłoszenia abstraktów.
 • Lista wymaganych informacji do uzupełnienia w formularzu zgłoszenia abstraktów:
  – rodzaj publikacji
  – język w jakim będzie składany abstrakt (abstrakty na konferencję EuroGeo7 przyjmowane są tylko w języku angielskim)
  temat abstraktu
  – tytuł abstraktu
  – autor/autorzy
  – treść abstraktu (limit 400 słów)
  – słowa kluczowe (od 3 do 5 słów)

Pamiętaj, iż po złożeniu abstraktu nie będzie możliwości jego modyfikacji on-line. W przypadku konieczności zmian skontaktuj się z Sekretariatem Konferencji info@georoad20.org

Tematy konferencji GeoRoad 20

 1. Posadowienie nasypów drogowych w trudnych warunkach gruntowo wodnych
 2. Odwodnienie konstrukcji drogowych, budowli ziemnych i podłoża
 3. Zagadnienia stateczności drogowych budowli ziemnych
 4. Drogi na terenach szkód górniczych
 5. Stabilizacja i wzmocnienie warstw konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego
 6. Konstrukcje oporowe w dojazdach i obiektach inżynierskich
 7. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych
 8. Antyerozyjne zastosowania geosyntetyków na skarpach
h

Zgłoszenie abstraktów zostało zamknięte

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy złożyli swoje prace.