22 814 26 09 info@georoad20.org
Kontakt

Sekretariat Konferencji

Dział Promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14
email: promotion@ibdim.edu.pl
email: info@georoad20.org