22 814 26 09 info@georoad20.org
Pełne artykuły

Ważne daty

3 czerwca 2019Otwarcie składania abstraktów
31 października 2019Końcowy termin składania abstraktów
29 listopada 2019Informacja o wstępnym przyjęciu abstraktów
3 grudnia 2019Otwarcie składania pełnych artykułów
31 marca 2020Końcowy termin składania pełnych artykułów
30 kwietnia 2020Informacja o przyjęciu artykułów; przekazanie uwag recenzentów
22 maja 2021Końcowy termin przesłania artykułów po poprawkach
20 lipca 2021Końcowy termin rejestracji i opłaty co najmniej jednego z autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji

22 września 2021
Konferencja GeoRoad20

Jak zgłosić pełny artykuł

 • Autor (autorzy) powinni przygotować pełny artykuł na podstawie uprzednio zaakceptowanego abstraktu.
 • Wszystkie zgłoszenia należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszenia pełnych artykułów.
 • Lista wymaganych informacji do uzupełnienia w formularzu zgłoszenia pełnych artykułów:
  – Temat, do którego zgłosiłeś uprzednio zaakceptowany abstrakt
  – Tytuł zgłoszenia
  – Afiliacja autora (autorów)
  – Prześlij pełny artukuł zaakceptowanego abstraktu (Microsoft Word + PDF, Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB), przygotowany przez jeden z szablonów, który został przesłany autorowi (autorom) pocztą elektroniczną.

Pamiętaj, iż po złożeniu abstraktu nie będzie możliwości jego modyfikacji on-line. W przypadku konieczności zmian skontaktuj się z Sekretariatem Konferencji info@georoad20.org lub info@eurogeo7.org

Nadsyłanie artykułów zostało zakończone

Zapraszamy na konferencję