22 814 26 09 info@georoad20.org
Rada Programowa
  • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka; Politechnika Śląska
  • dr inż. Jacek Kawalec; Politechnika Śląska
  • dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski; Instytut Badawczy Dróg i Mostów
  • dr hab. inż. Krzysztof Trojnar, prof. PRz; Politechnika Rzeszowska
  • dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM; Instytut Badawczy Dróg i Mostów